Zápis z výborové schůze klubu chovatelů králíků Činčil malých a Dailenaarů. Konané dne 8.5.2018 v Bratislavě.

 

Přítomni: Fasora Petr, Matyáš Josef, Vlasák Jan, Přibyl Jaroslav, Kordiak Tomáš.

Omluveni: Košarišťan Peter, Kučera František.

 

            Výbor klubu se sešel poprvé po volbách u přítele Kordiaka v Bratislavě.

Schůzi zahájil předseda přítel Fasora Petr, pověřil jednatele odpovědět příteli Krupičkovi ohledně vstupu do klubu Čm+Dl, ukázat své odchovy na CVMK v Olomouci a Speciálce ve Velkých Pavlovicích kde o jeho přijetí rozhodne členská schůze.

            Jednatel informoval předsedu Fasoru a místopředsedu Matyáše o nutnosti ověření formuláře pro statutární zástupce klubu, tito si zajistí ověření a formuláře předají jednateli, který vše zašle na UV ČSCH do Prahy příteli Vilhelmovi.

            Zaplatit registraci za rok 2016 pověřen přítel Vlasák jako registrátor klubu, termín do konference chovatelů králíků v Praze.

            Urgovat podpis formuláře pro revizní komisi, přítel Bc.Forman a přítel Kouřil zajistí jednatel, termín do konání konference v Praze kde je nutné je odevzdat.

            Předseda přítomné seznámil s termíny výstav pro letošní rok kde by se měli členové klubu zůčastnit, a termíny zahraničních výstav pro náš klub zajímavých.

 

7.-9.9. 2018 Celostátní výstava mladých králiků Olomouc

8.-9.9. 2018 Expozícia klubu Čm a Dl Prietrž, SR

9.-11.11.2018 Evropská výstava v Herningu/Dánsko Herning 

23.-25.11. 2018 Celostátní výstava CHOVATEL 2018 Lysá nad Labem 

1.12.2018 Špeciálna klubová výstava Čm a Dl Velké Pavlovice

8-9.12. Krajská výstava Morávia Brno

 

4.8. Landes-Rassekaninchen-jungtierausstellung Ausstellungszentrum Tautenhain Sasko

1-2.9. Landesjugendjungtierschau Berching Bavorsko

15.12. Ulm

            

            Dále předseda informoval o zajištění dalších dvou posuzovatelů k našim dvěma klubovým pro naši Speciálku ve Velkých Pavlovicích př.Jahoda a př.Přikryl.

            Přítel Vlasák přítomné seznámil s registrací klubu ke dni 8.5.2018

Činčila malá:       S chov -115 kusů     S chov 10 linie  0 kusů

                          P chov -75  kusů       P chov 10 linie -18 kusů

Dailenaar:           S chov -58 kusů        P chov -61 kusů

 

            Přítel Kordiak informoval o Webových stránkách, o volné kapacitě, která se naplňuje a bude ji nutno rozšířit, bohužel však již za poplatek, pokud by vydržela kapacita do členské schůze rozhodne o navýšení členská schůze, pokud by se kapacita naplnila dříve rozhodne výbor klubu.

 

Schůzi výboru ukončil předseda př. Fasora, zápis provedl jednatel př.Přibyl.