Výborová schôdza Hovorany 1.2.2019

Zápis z výborové schůze ze dne 1.2.2019 v Hovoranech.

 

Přítomni: Fasora,Matyáš,Přibyl,Kučera,Kordiak,Vlasák,Košarišťan,100%

 

Hlavním bodem programu bylo nové prostory pro uspořádání Speciální výstavy Čm+Dl na další léta.Předseda přednesl návrh podmínek k pořádání Speciálky při výstavě Morávia v prosinci v Brně,nutno vyjednat schůzovou místnost pro členskou schůzi na výstavišti,dojednat bližší podmínky a sepsat smlouvu s Krajským sdružením.

 

CVMK zatím není jisté kde se bude konat,nejpravděpodobněji v Lysé nad Labem pokud se nedomluví s Olomoucí,28-29.9.

Klubová výstava mláďat v Prietrži,CV Lysá nad Labem souběžně s Nitrou,v prosinci nás čeká Klubová speciálka v Brně při krajské výstavě Morávia.

 

Předseda dále provedl hodnocení účasti na výstavách v roce 2018,reprezentace klubu na Evropské výstavě v Dánsku- Herning.

Výbor jednohlasně schválil pořádání Speciálky Čm+DL při výstavě Morávia v Brně v prosinci,a pověřil předsedu k uzavření smlouvy a vyjednání podmínek a schůzovací místnosti s Krajským sdružením.

Dále výbor schválil delegaci posuzovatelů na Speciálku př,Přikryl a př.Červinka,pokud by byl někdo nedostupný bude doplněno později.

 

Zapsal jednatel klubu.