Zápis z výborovej schôdze 15.1. Tvrdošín, SR

 

Zápis z výborové schůze ze dne 15.1.2022 v Tvrdošín-Oravice SK

Přítomni: Fasora,Přibyl,ing.Košarišťan,Mgr.Kordiak,Kučera, za RK-Kouřil.

Schůzi zahájil předseda př.Fasora.

1-Kontrola zápisu z minulé schůze-jednatel

2-Závěrečná zpráva registrátora

3-Zpráva pokladní

4-Noví členové

5-Kontrola placení členských příspěvků

6-Vyhodnocení soutěží za rok 2021

7-Plán práce na rok 2022

8-Různé

 

Zápis z milulé výborové schůze přečetl jednatel a výbor provedl kontrolu plnění.

 

Registrátor seznámil výbor se stavem registrace k 31.12.2021

celkem zaregistrováno 510 kusů z toho 310 Činčila malá a 200 Dailenárů.

Čm: S chov-217 Ks, S 10 chov-4 Ks, P chov-89 Ks, P 10 chov-0 Ks.

Dl: S chov-97 Ks, P chov-103 Ks.

Ve srovnání s registrací za rok 2020 Čm-409 a Dl 244 

Doposud neregistrovalo 6 členů,jmenovitě:Daněk Jindřich,Gajdoš Jindřich,Mazur Jindřich,

Krupička František,Polách František,Novotný David.

 

Zpráva pokladní bude doplněna,po dodání zprávy pokladníkem.

 

Noví členové-Baborák Jan (Sallander),Dobešová Věra (Dailenár),Hanisch Marcel (Sallander).

Členská schůze odsouhlasí přijetí nových členů.

 

Výbor klubu konstatuje,že ne všichni členové se vyrovnali s povinností zaplacení členských příspěvků.Pokladník osobně vyzval ty co nezaplatili k úhradě,výzva byla zveřejněna i na našich vebových stránkách.Konečná kontrola bude provedena ke konci zůčtovatelského období.

 

Vyhodnocení soutěže o Mistra klubu byla brána klubová výstava v Prietrži,vzhledem k tomu, že

se Moravia Brno kde měla být další klubová speciálka nekonala.Dalším pomocným bodem byla účast na CVMK ,CV,a to buď v ČR nebo SK.

Činčila malá

1. Přibyl Jaroslav 380,5b

2. Cajsek Jan 379,5b

3. Kouřil Jaroslav 377,5b

Dailenár 

1. Fasora Petr 380,5b

2.Košarišťan Petr 376,5b

Pro rok 2022 budou opět brány výsledky z našich klubových akcí-mláďata Prietrž+klubovka Brno

+ 1 povinná účast na celostátní výstavě buď mláďat nebo dospělých v ČR nebo SK.

 

Výbor klubu navrhuje-snížit členský příspěvek pro mládežníky o 50% na částku 125Kč.

Tento bod bude projednán,případně schválen na nejbližší členské schůzi.

 

Plán práce na rok 2022.

Zvýšit počty registrovaných králíků.

Zvýšit účast našich plemen na vrcholných klubových a celostátních výstavách nejen co do počtu kusů,ale i do počtu vystavovatelů-členů klubu.

Svolat Členskou schůzi při příležitosti konání CVMK v Přerově 17-18.9.2022

Připravit ke schvalovacímu řízení P chovy pro rok 2023-2024.

Další výborová schůze bude v měsíci červnu(jůn) v Bratislavě,do té doby musí zájemci o Plemenný chov podat potvrzenou žádost od místní ZO na výbor klubu k rukám jednatele,tyto žádosti budou projednány na výborové schůzi a odeslány do konce Srpna(augusta) na ÚOKK do Prahy.

Přítel Košarišťan navrhuje uspořádat prodejní klubovou výstavu samců v termínu leden-březen,možnost připojení k prodejní výstavě 1 víkend v březnu ZO Rájec Jestřebí.Po telefonickém rozhovoru s organizátorem přítelem Jiřím Procházkou nám nic nebrání,počítáme s tím od příštího roku,projde schvalováním na členské schůzi.

Výstavy-CVMK Přerov 17.-18.9.2022

Klubová mláďat Prietrž- 24.-25.9.2022

Evropská Kielce(PL) 11.-13.11.2022

CV Lysá nad Labem 18.-19.11.2022

Klubovka při Moravii Brno termín bude upřesněn.

 

Výbor klubu děkuje příteli Josefu Matyášovi za práci ve výboru klubu,který na vlastní žádost svou funkci ukončil.

Výbor navrhuje místo př.Matyáše jako třetího statutárního zástupce př.Kučeru Františka jakož to pokladníka. Schváleno všemi přítomnými.

 

Výbor schvaluje návrhy přítele Kouřila na propagaci plemen klubu na výstavách.

Výbor všemi hlasy schvaluje př.Fasoru do funkce poradce chovu všech našich chovaných plemen-

Činčil malých,Dailenárů a Sallanderů.

Správce vebu žádá výbor klubu aby byla doplněna historie klubu o současnost.Vypracuje předseda a dodá př.Kordiakovi .

Přítel Kouřil Jaroslav se navrhl,že se zhostí zajišťování pohárů pro vyhodnocování výstav a soutěží:

CVMK Přerov 3 poháry-nej kolekce Čm, nej kolekce Dl,a nej kolekce Sall.

CV Lysá nad Labem 3 poháry-nej kolekce Čm, nej kolekce Dl,a nej kolekce Sall.

Klubová mláďat Prietrž- 12 pohárů-vítězná kolekce Čm,vítěz 1,0, vítěz 0,1

vítězná kolekce Dl, vítěz 1,0, vítěz 0,1

vítězná kolekce Sall,vítěz 1,0,vítěz 0,1

nejlepší kolekce nedospělých Čm

nejlepší kolekce nedospělých Dl

nejlepší kolekce nedospělých Sall

Klubová Moravia Brno 12 pohárů-vítězná kolekce Čm,vítěz 1,0, vítěz 0,1

vítězná kolekce Dl, vítěz 1,0, vítěz 0,1

vítězná kolekce Sall,vítěz 1,0,vítěz 0,1

Mistr klubu Čm

Mistr klubu Dl

Mistr klubu Sall

Diskuse a závěr.Předseda poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem přítomným hodně úspěchů v roce 2022

v chovu v roce 2022.