Výborová schôdza Bratislava 4.7.2020

Zápis z výborové schůze ze dne 4.7.2020 v Bratislavě

Přítomni:Kordiak,Fasora,Kučera F.,Vlasák,Košarišťan,Přibyl,Kouřil.

Omluven :Matyáš.

 

Schůzi zahájil v 10 hodin předseda př.Fasora.

Jednatel klubu pak následně přečetl zápis z minulé výborové schůze.

Předseda dále informoval výbor o zrušení Evropské výstavy v Rakouském Tulnu. Upozornil na blýžící se naše velké výstavy,a problémy s koronavirem, Národní výstava mláďat v Přerově a současně ve stejném termínu Klubová výstava mláďat v Prietrži.

Dále bylo projednáno úprava soutěžních podmínek v případě, že by se neuskutečnily z důvodu koronaviru důležité pozdější soutěžní výstavy,Brno.Lysá n/Labem. V tomto případě se budou do soutěže započítávat výsledky z Prietrže+účast na Přerově, případně v Nitře.

Dalším bodem programu byly obhajoby Plemenných chovů a nové plemenné chovy, žádosti odeslat do konce Srpna k rukám přítele Vilhelma. Proto je velmi důležitá účast na CVMK v Přerově, kde budou započítávány výsledky do uznávacích řízení+ CV v Lysé nad Labem. Pokud se nebude Lysá konat, bude se počítat pouze Přerov.

Dále máme přislíben sponzoring na 1 pohár od firmy distribující granule Deukanin.

Výbor klubu navrhl příteli Košarišťanovi, aby si požádal o P chov na Dailenaary.

Předseda uvedl nový vzorník plemen králíků, a změny oproti starému, zejména co se týká našich plemen. 

Intercanin bude v lednu 2021 v Polsku,nominací na reprezentaci České Republiky, na něj bude CVMK v Přerově.

19-20.9. Klubová výstava mláďat králíků klubu Čm+Dl, předpokládáme vyšší účast klubařů a počtu králíků, vzhledem k soutěži klubu, a nejistotě, pořádání klubové výstavy v Brně v prosinci vzhledem ke Kovidové situaci.

Dalším bodem byla registrace, registrátor seznámíl všechny přítomné se stavem registrace a poukázal zejména na to že spousta členů dosud neregistrovala, vzhledem k datumu je to na pováženou.

Dále bylo jednohlasně schváleno že na klubových akcích bude probíhat typizace vždy, přítomnými posuzovateli a poradcem chovu, v případě jeho nepřítomnosti určí předseda jeho zástupce.

Dále bylo členy výboru schváleno, že vyhodnocení soutěže se bude hodnotit dle uskutečněných klubových výstav v případě nekonání klubovky v Brně z důvodu Kovidu budou výsledky počítány z klubové výstavy mladých králíků v Prietrži.

Diskuse.

Závěr:předseda poděkoval hostiteli př.Kordiakovi za pohostinnost a výborovou schůzi ukončil.

Zápis provedl jednatel klubu. Přibyl Jaroslav