Registrace

Klubová registrace je v Klubu chovatelů Čm,Dl a Sall prováděna prostřednictvím registrátora klubu, a sice př. Jaroslava Přibyla z Kyjova. Během roku jsou postupně zpracovávány aktuální počty zaregistrovaných Čm a Dl, které zde budou vyvěšovány vč. závěrečné roční registrace (ta končí vždy až 31. 3. následujícího roku). Klubový registrátor může členům klubu na jejich žádost také vytisknout rodokmeny registrovaných jedinců.

 

 • Systém registračních ušních značek u plemen králíků v ČR

Klubový registrátor přiděluje registrační čísla dle platného Registračního řádu ČSCH. V levém uchu (LU) se přiděluje písmeno "C" (jako země původu králíka - ČR), pak pořadové číslo měsíce (ve kterém se králík narodil) a následně poslední číslice roku narození králíka. V pravém uchu (PU) králíka se v případě chovatelských klubů králíků obecně přiděluje písmeno "S" (jako speciální klub) a následně pořadové číslo jedince určitého plemene (v naše případě Čm nebo Dl) narozeného v daném roce. Pro příklad: LU: C-2-2 a PU: S-37 znamená, že se jedná o českého únorového králíka z roku 2012 a že je registrován ve speciálním chovatelském klubu, kde je 37. jedinec daného plemene v pořadí (v tom roce 2012).

 

Zde je, pro zajímavost, vložena ke stažení:

Souhrnná registrace KCHK Čm a Dl za období let 2002 - 2011

 • ROK 2021
 
Registrácia za rok 2021, ku dňu 31.12.2021

 

 • ROK 2020
 
Registrácia za rok 2020, ku dňu 2.10.2020

 

 

 • ROK 2019
 
 

Záverečný stav registrácie za rok 2019.

 

 

 • ROK 2018
 
 
Záverečný stav registrácie za rok 2018.
 
 
 • ROK 2017

   

Záverečný stav registrácie za rok 2017

 

 • ROK 2016

 
Záverečný stav registrácie za ROK 2016.
 
 
 • ROK 2015
 

Závěrečný stav registrace za rok 2015, 31.12.

 

 • ROK 2014

 

Ke dni 1. 12. 2014.docx (21602)

 

 • ROK 2013

 

Závěrečný stav registrace za  ROK 2013_def.

 

 • ROK 2012

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2012

 

 • ROK 2011

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2011

 

 • ROK 2010

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2010

 

 • ROK 2009

 

Závěrečný stav registrace za ROK2009

 

 • ROK 2008

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2008

 

 • ROK 2007

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2007

 

 • ROK 2006

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2006