Registrace

Klubová registrace je v Klubu chovatelů Čm a Dl prováděna prostřednictvím registrátora klubu, a sice př. Jana Vlasáka z Ratíškovic. Během roku jsou postupně zpracovávány aktuální počty zaregistrovaných Čm a Dl, které zde budou vyvěšovány vč. závěrečné roční registrace (ta končí vždy až 31. 3. následujícího roku). Klubový registrátor může členům klubu na jejich žádost také vytisknout rodokmeny registrovaných jedinců.

 

 • Systém registračních ušních značek u plemen králíků v ČR

Klubový registrátor přiděluje registrační čísla dle platného Registračního řádu ČSCH. V levém uchu (LU) se přiděluje písmeno "C" (jako země původu králíka - ČR), pak pořadové číslo měsíce (ve kterém se králík narodil) a následně poslední číslice roku narození králíka. V pravém uchu (PU) králíka se v případě chovatelských klubů králíků obecně přiděluje písmeno "S" (jako speciální klub) a následně pořadové číslo jedince určitého plemene (v naše případě Čm nebo Dl) narozeného v daném roce. Pro příklad: LU: C-2-2 a PU: S-37 znamená, že se jedná o českého únorového králíka z roku 2012 a že je registrován ve speciálním chovatelském klubu, kde je 37. jedinec daného plemene v pořadí (v tom roce 2012).

 

Zde je, pro zajímavost, vložena ke stažení:

Souhrnná registrace KCHK Čm a Dl za období let 2002 - 2011

 

 • ROK 2018
 
Ke dni 12.11.
 
Ke dni 30.9.
 
Ke dni 11.9.
 
Ke dni 24.8.
 
Ke dni 25.7.
 
Ke dni 30.6.
 
Ke dni 18.6.
 
Ke dni 14.5.
 
Ke dni 20.4.
 
Ke dni 24.3.

 

 • ROK 2017

   

Záverečný stav registrácie za rok 2017

 

 • ROK 2016

 
Záverečný stav registrácie za ROK 2016.
 
 
 • ROK 2015
 

Závěrečný stav registrace za rok 2015, 31.12.

 

 • ROK 2014

 

Ke dni 1. 12. 2014.docx (21602)

 

 • ROK 2013

 

Závěrečný stav registrace za  ROK 2013_def.

 

 • ROK 2012

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2012

 

 • ROK 2011

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2011

 

 • ROK 2010

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2010

 

 • ROK 2009

 

Závěrečný stav registrace za ROK2009

 

 • ROK 2008

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2008

 

 • ROK 2007

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2007

 

 • ROK 2006

 

Závěrečný stav registrace za ROK 2006