Typizační kódy

  • Co je to typizace?

Typizace je určitou nadstavbou v hodnocení exteriéru králíků.  Je to velmi vhodný plemenářský nástroj, kterým docilujeme systematického zlepšování exteriéru našich plemen. Jedná se o cílený popis zevnějšku králík tzv. typitačními kódy s vytyčením buďto požadovaných nebo nadprůměrných znaků, a také specifických odchylek v jednotlivých pozicích. Typizace probíhá po posouzení zkušenými členy klubu (typizační komisí), obvykle ve spolupráci s posuzovatelem. Do typizace jsou zařazována zvířata s vyšším oceněním - tedy potencionální významní plemeníci. Typizace je vhodná také pro začínající chovatele, aby získali zkušenosti se základy plemenářské práce. V našem klubu se typizovalo již na první speciální výstavě v roce 1974.

 

  • Typizační kódy

Typizační kódy jsou uvedeny v soupise -  v tzv. typizačním klíči. Jednotlivé významné znaky ve standardu plemene jsou označovány velkými tiskacími písmeny. Specifické vady jsou značeny malými tiskacími písmeny s číselným označením - indexem. Otypizované zvíře má tak svůj vlastní typizační vzorec se znaky kladných nebo záporných znaků.

 

Zde jsou vloženy ke stažení Typizačné kódy Čm a Dl 2019

 

Zde si může stáhnout souhrn typizace za roky:

 

     2019 - MORAVIA, Brno 

     2019 - Prietrž

    2018 - Velké Pavlovice

    2017 - Velké Pavlovice

    2016 - Velké Pavlovice

     2015 -Velké Pavlovice

    2014 - Velké Pavlovice.pdf

    2013 - Velké Pavlovice

    2012 - Velké Pavlovice

    2011 - Velké Pavlovice

    2010 - Velké Pavlovice

    2009 - Velké Pavlovice

    2008 - Velké Pavlovice

    2005 - Slavkov u Brna

 

  • Liniová plemenitba

S typizací úzce souvisí liniová plemenitba. Je to typ čistokrevné plemenitby zvířat. Po nadprůměrných (výborných) samcích jsou zakládány linie. Linie je skupina zvířat, kde všechni jedinci (potomci) v jedné linii mají společného předka - samce. Tento zakladatel linie je typickým představitelem plemene a vyniká v jistých znacích podstatně výrazněji než jeho současnícii. Takový zakladatel má třeba odpovídající hmotnost, tvar, barvu podsady a mezibarvu, ale má např. výbornou - nadprůměrnou kvalitu srsti a barvu krycího chlupu. V rámci liniové plemenitby se klade důraz na kontrolu dědičnosti - tzn. že i po letech a letech se pořád u potomků tohoto zakladatele prokazatelně dědí jeho dané výborné znaky (např. tedy srst a barva krycího chlupu). To se nejlépe dá v čase poznat pomocí typizace. Všem mláďatům (samcím i samičkách) narozených po otci, který pochází z linie se přiděluje otcovo liniové číslo. Samotný zakladatel linie již nemusí žít, ale v jeho potomcích se znaky stále dobře udržují a optimálně dědí dál. Linie zaniká, když už se vybrané znaky neprojevují a předeším nedědí tak kvalitně jako v minulosti. Linií zpravidla existuje více v daném plemeni a každá linie je vysoce nadprůměrná v jiných znacích. Linie se označují čísly. V Klubu chovatelů činčil malých a dailenárů jsou v současnosti uznány dvě linie, a to pouze u Čm. Jedná se o linii č. 10 a linii č. 16. Linie č. 10 byla schválena na VČS klubu dne 2. 12. 2012 ve Velkých Pavlovicích a jejím zakladatelem je samec s registračními čísly LU: 1.9.43 a PU: T-425 (původ: Peter Balak, SRN), kterého v roce 2009 k nám importoval př. Josef Matyáš.

 

  • Cíl a podmínky

Liniová plemenitba i typizace jsou velmi vhodné nástroje ke zlepšení exteriéru plemene, avšak základní podmínkou je aktivní přístup chovatelů v řešení situace. Je potřeba kvalitní spolupráce a systematické přenechávání kvalitních zvířat mezi chovateli. Je to také o vyhledávání ideálních rodičovských spojení, která dávají vznik optimálnímu zevnějšku potomků. Jedině tak mají linie, typizace a vůbec chovatelství svůj význam a stav plemene se začne zlepšovat.