Z návštevy výstav v ČR

V tejto sekcii môžme zverejňovať príspevky z výstav, ktoré navštívia naši členovia.
Stručný text, prípadne fotografie zasielajte na mail: tomas.kordiak@gmail.com
Ďakujem za spoluprácu :)))