Informace o nás

V této sekci našich webových stránek bychom Vás rádi seznamili se základními informacemi o našem chovatelském klubu. V rubrice "Historie Klubu" jsou uvedeny stěžejní informace z minulosti a bude tam vložen klubová ročenka z roku 1993 vydaná k 20. výročí našeho klubu. Naproti tomu do rubriky "Současnost Klubu" bude vložen aktuální systém práce v klubu s informacemi o spolupráci, s děním na speciálních výstavách a nástinem hlavních cílů do budoucna. V rubrice "Stanovy Klubu" je již uveřejněn výňatek zhrnující základní členská práva a povinnosti. S tím úzce souvisí i čtvrtá rubrika "Přihláška do Klubu", kterou si zájemce může stáhnout a vytisknout. A konečně, poslední rubrika je věnována současnému "Vedení Klubu", které zodpovídá za chod klubu.

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů