Zápis z výborové schůze klubu chovatelů králíků Činčil malých a Dailenaarů. Konané dne 13.7. v Hovoranech

Zápis z výborové schůze klubu 13.7.2018 v Hovoranech.

 

Přítomni-Fasora,Přibyl,Vlasák,Košarišťan

Omluveni-Kučera,Kordiak,Matyáš

Schůzi zahájil v 18 hodin př.Fasora,

program:

1, kontrola plnění úkolů - vše bylo splněno,až na bod 6 .navýšení vebových stránek klubu,bude projednáno na další výborové schůzi s př.Kordiakem.

 

2, Registrace - př.Vlasák Čm S chov 41 vrhů 180 kusů

                                         P chov 23 vrhů 93 kusů

                                         P10 5 vrhů 18 kusů

                                     Dl S chov 35 vrhů 127 kusů

                                         P chov 14 vrhů 61

                                         celkem 479 kusů

 

3, NVMK Olomouc 7-8.9.2018 uzávěrka přihlášek 17.8.2018, posuzování 6.9. nominace př.Přikryl Petr schváleno,výdej zvířat v sobotu 8.9. od 17 hodin Domluvit svoz králíků z Olomouce s př.Stávkem.

Výbor odsouhlasil 2 poháry na NVMK Olomouc -nejlepší kolekce Čm ,Dl. Zajistí př.Kordiak.

 

4, Expozice Prietrž 8-9.9.2018 uzávěrka přihlášek poslat jednateli klubu do 25.8.klub,26.8.Prietrž.Výborová schůze v neděli 10 hodin,domluvit poháry na Expozici s přítelem Kordiakem

 

5, EV Dánsko uzávěrka 15.8.2018,svoz zvířat 5.11.2018, poplatky 12euro kus,katalog 12 euro, kolekce 60 euro

 

6, CV Lysá nad Labem-23-25.11.2018

 

7, Speciálka Velké Pavlovice 1.12.2018

 

8, informace předsedy ze zasedání ústřední konference chovatelů králíků 26.5.2018-kolekce na národních výstavách nebudou řazeny dle abecedy,ale náhodně včetně několika kolekcí jednoho chovatele.

 

Informace ze schůze ÚOKK 15.6.,školení adeptů 16.6.2018 Čáslav,2 noví posuzovatelé-př.Helingr a př.Hošková, příprava nového vzorníku,tisk do dvou let, připomínky klubů k jednotlivým standardům, nová standardová komise.

Za náš klub zvýšení hmotnosti na 10 bodů od 2,75 kg u činčil i dailenaarů,u Dl tolerance modré podsady na břiše, krémová však předností.

Dojde k proškolení Okresnich Registrátorů

Držitelé Plemenných chovů vystavit na vrcholných výstavách.

Schůzi ukončil předseda př.Fasora,zápis provedl jednatel př.Přibyl