Zahraniční spolupráce a výstavy

V roce 2011 na spolkové výstavě v Erfurtu proběla komunikace mezi funkcionáři našeho klubu a německými chovateli. Byli jsme oficiálně pozváni na jejich SPOLEČNOU výstavu klubů plemen deilenaar, schwarzgrannen a weissgrannen (tj. v našem pojetí Dl, Ččp a Bí) 27. - 28. 10. 2012 v bavorském městě Hemhofen. V Německu působí více klubů a my jsme komunikovali s klubem, který sdružuje plemena dailenár a černopesíkatý (www.deilenaarclub.de/) . Výstavy se účastnily chovatelské kluby ze spolkových zemí Bavorsko, Sasko, Wurttembersko a Hesensko, které vystavily celkem 185 Dl, 64 Čp. Dále bylo v pátek (den před otevřením výstavy) stolně posouzeno 46 bílopesíkatých černých a b. modrých.

 

Velmi si ceníme zájmu německých kolegů a rádi bychom toho využili k navázání těsnější spolupráce mezi naším a tamním chovatelským klubem. Na tutu speciální německou výstavu jeli celkem 3 zástupci KCHK Čm a Dl (př. P. Fasora, st., Fr. Kučera a V. Šimek) a dále jeden z KCHK Ččp (Adam Hellinger). Byla připravena ukázková prezentace o našem klubu, resp. fotografie nejlepších zvířat z minulé speciální výstavy a letošní CVMK. Tato je k náhledu zde: Prezentace – KCHK Čm a Dl - SRN.pdf . Tato presentace byla opětována německým klubem a byla dobrým základem pro odbornou debatu.

 

V připojené fotogalerii je ukáza z pořízených fotografií. Z celé akce bude zpracován článek.

 

 

 

Fotogalerie: Zahraniční spolupráce - Hemhofen 27. 10. 2012

/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019032-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019034-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019038-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019042-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019045-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019066-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019073-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019074-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019078-jpg1/
/album/fotogalerie-zahranicni-spoluprace-hemhofen-27-10-2012/m-p1019086-jpg1/