Landesschau Bádenska a Württemberska, Offenburg 2018

 

            Výstava sa konala v dňoch 13.-14.1.2018 a bol náš posledný výjazd v sezóne do zahraničia na výstavu. Nahlásených takmer 4500 králikov v nás vzbudilo veľký záujem a aj očakávania. Moje očakávania sa však naplnili len z menšej časti.

            Čm bolo vystavených 50 kusov. Prezentované zvieratá ma však nezaujali. Nevýrazné typy, neucelené v srsti, mnohé zvieratá so slziacim okom (to sa týkalo celej výstavy), rozhodené uši...

Jediné solídne králiky vystavil Christian Kees, tieto Čm jednoznačne vynikali nad ostatnými. Vystavil štyroch samcov, ktorí získali spolu 386,5b a tým aj titul Bádensko-Württemberský majster. Jeho králiky však boli nepredajné, takže tentokrát som sa vracal s prázdnymi rukami.

            Dl bolo vystavených v kategórii dospelých 14 kolekcií a v mládežníkoch jedna kolekcia. Takže spolu sme mali možnosť vidieť 60 dailenárov. Po konzultácií s Petrom Fasorom, sme sa zhodli, že vystavené Dl boli o niečo lepšie ako Čm. Bolo tu možnosť vidieť králikov so slušnou srsťou a veľmi peknou ohnivosťou. Aj tu to však bolo o max. dvoch kolekciách a zopár jednotlivcoch. Titul BWM získal Frieder Schweitzer so ziskom 386,5b.

            Pri prehliadke ostatných plemien sa situácia opakovala, chýbala mi vyrovnanosť pri vystavených králikoch. V každom plemene dominovala jedna maximálne dve kolekcie. Ostatné zvieratá boli podstatne slabšie.

            No aj táto skúsenosť sa ráta. Minimálne ma to utvrdilo v tom, že treba pracovať veľmi rozumne a citlivo s materiálom, ktorý už máme vo svojich chovoch. 

 

Fotogalerie: Landesschau Bádenska a Württemberska, Offenburg 2018

/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2345-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2335-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2337-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2338-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2339-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2341-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2342-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2343-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2344-jpeg/
/album/fotogalerie-landesschau-badenska-a-wurttemberska-offenburg-2018/img-2346-jpeg/