Bayerische Hauptclubschau 2019

Bayerische Hauptclubschau 2019

 

 

            V nedeľu 27.10. som sa spolu s Jaroslavom Kouřilom zúčastnil v Bavorskom meste Ganacker na Gros- und Kleinchinchila Bayerische Hauptclubschau 2019 (klubová výstava veľkej a malej činčily Bavorska). Klubová výstava sa konala spolu s Lokalschau B668 Wallersdorf, na ktorej sa prezentovali miestni chovatelia.

            Na klubovke bola jednoznačne početnejšie zastúpená veľká činčila(120 králikov). Malá činčila bola vystavená v počte 60 kusov. Tejto výstavy sme sa zúčastnili prvýkrát, preto sme nevedeli, čo nás čaká po stránke kvality, tak isto sme nemali informácie o počte vystavených králikov. No ako sa hovorí, kto neskúsi ten nevie... Každopádne som rád za túto skúsenosť. Bola to možnosť vidieť a porovnať úroveň a kvalitu Bavorských chovateľov a ich odchovov. 

            Pri tejto nie moc početnej skupine vystavených Čm, môžem konštatovať, že sme našli jedince veľmi kvalitné, kvalitné, priemerné aj podpriemerné. Avšak podľa udelených bodov 95,0b a 95,5b (po jednom kuse) a ostatných 58 králikov bolo v rozpätí od 96,0b po 97,5b by sme mali vidieť len veľmi kvalitné jedince. S takýmto ocenením sme sa však určite nestotožnili.

No po dlhšej dobe pri návštevách nemeckých výstav by som nemal problém, vybrať si kvalitné zviera do chovu. Predaj zvierat bol ale pomerne komplikovaný, lebo nákup bolo možné zrealizovať len osobne s chovateľom vystaveného králika. Keďže sme na výstavu prišli v ranných hodinách, mali možnosť sa stretnúť len s minimom vystavovateľov.

            Vrátim sa však ešte ku kvalite vystavených čm. Zhodli sme sa, že najväčším nedostatkom ostávajú pozície typ a tvar. Králiky, ktoré nás zaujali, bolo možné vybrať z klietky a prezrieť si ich detailne. Kvalita srsti, medzifarba a podsada boli výborné, rovnako tak aj zadné partie boli bez problémov. Diskutabilný bol odtieň krycej farby, tu však mohlo zohrávať svoju rolu aj slabšie osvetlenie hál. Tak či tak, väčšina vystavených Čm boli určite tmavšieho odtieňu . Odtieň krycej farby je určite téma, ktorá je aktuálna aj pri našich klubových králikoch. Ďalšou, už dlhodobo slabšou stránkou bol typ, hlavne pri 1.0. Väčšina 1.0 boli nevýrazní v hlave s plochým čelom. Pri 0.1 bol typ celkovo vyhovujúci. Najväčší problém pri oboch pohlaviach boli „roskleslé“ uši. Pri tomto nedostatku sme mali možnosť vidieť niekoľko štádií od mierne otvorených až po úplne padajúce ucho. Bolo zrejmé, že túto vadu nemeckí posudzovatelia úplne ignorujú, lebo králiky aj s takýmto nedostatkom boli obodovaní 96,0b a viac. 

            Určite nebudem však len kritizovať, tak ako som už spomínal, po dlhšom čase sme mali možnosť vidieť aj kvalitné jedince v oboch pohlaviach. Bolo tam niekoľko 1.0, ktorí vyhovovali vo všetkých pozíciách. Pozitívne zistenie je, že stále je možné v Nemecku nájsť chovy s kvalitnými králikmi a to aj v type. Jedinou cestou preto zostáva aktívne sledovanie, mapovanie a navštevovanie týchto výstav a získavanie kontaktov na chovateľov, ktorý opakovane a dlhodobo potvrdzujú svoju kvalitu.

            My sme mali možnosť stretnúť sa s víťazom tejto špeciálky s pánom Kurtom Renzom, ktorý získal na svoju víťaznú kolekciu krásnych 388,5 bodov. Ponúkol nám aj králiky na predaj, vybrať sme si mohli však len 0.1. Ponúknutá nám bola  víťazná samica ocenená 97,5b. Prítomný bol aj pán Heinrich Habersetzer, ktorý skončil na druhom mieste so ziskom 378,5b. Tento chovateľ však na predaj nemal nič. Mňa osobne najviac zaujali svojím typom samci od už dobre známeho chovateľa Thomasa Winklera. 

            Výstavu hodnotím pozitívne. Napriek menšiemu počtu vystavených Čm ju rád navštívim aj budúci rok...

 

Katalóg stiahni TU.

 

Fotogalerie: Bayerische Hauptclubschau 2019

/album/fotogalerie-bayerische-hauptclubschau-2019/foto-1-jpg/
/album/fotogalerie-bayerische-hauptclubschau-2019/foto-2-jpg/