22. Zemské výstava mladých králikov v Sasko

22. Landes-Rassekaninchen-jungtierausstellung

6.-7.8.2016 Ausstellungszentrum Tautenhain

 

    Dňa 6.8. sa naši členovia Petr Fasora, Josef Matyáš, Marek Iskra a Tomáš Kordiak zúčastnili na 22. Zemskej výstave mladých králikov v Sasku.

    Výstava sa konala v slušných, priestranných a klimatizovaných priestoroch. Už pri príchode, ktorý bol naplánovaný s časovou rezervou, bolo zrejmé, že pôjde o príjemnú výstavu v priateľskej atmosfére. Občerstviť sa, nám bolo umožnené ešte pred oficiálnym otvorením výstavy. Posilnení rannou kávou a po preštudovaní katalógu sa výstava otvorila presne o 8:00.

    Prvé kroky nás viedli rovno k vystaveným králikom plemien Čm a Dl, ktorých bolo vystavených z plemena Čm 35ks a Dl 20ks. Celkovo bolo vystavených 1819 králikov.

    Vystavené Čm sme zhodnotili, ako uspokojivé v celku ucelené. Aj napriek skoršiemu termínu výstavy bolo možné vidieť králikov s veľmi slušným typom a slušnou srsťou, aj keď pri väčšine zvierat bolo vidieť, že presrstenie ešte nebolo celkovo ukončené. Znovu sme tu však mohli vidieť zvieratá s veľmi dobrým tvarom, hlavne prednej partie tela. Išlo o zvieratá válcovitého, širokého tvaru s hlavou nasadenou na krátkom krku. Práve takéto zviera sa podarilo kúpiť Jožkovi Matyášovi, ktorý si priviezol do svojho chovu veľmi slušnú 0,1.

    Pri Dailenároch, tak ako sme už videli viackrát, kvalita Dl zaostávala za kvalitou Čm. Pri vystavených králikoch bolo ťažké hovoriť o typových králikoch. Mali sme možnosť jednotlivé zvieratá prezrieť aj mimo klietky, čo nám dávalo príležitosť skontrolovať detailnejšie jednotlivé pozície. Práve tu sa nám ukázal aj ďalší problém, a to bola šírka medzifarby. Takmer všetky králiky, ktoré sme mali von z klietky, mali nadštandardne širšie medzifarby.

    Víťazná kolekcia Čm, klietky 1119-1122, chovateľ Eberhart Heimer a Dl klietky 1162-1165, chovateľ Dietmar Krause.

    O plusoch či mínusoch by sa dalo písať a polemizovať veľmi dlho, tu sa nám práve potvrdzuje fakt, aké dôležité je vycestovať a sledovať trendy a vývoj týchto plemien.