Špeciálka Nemecko 2016 - IX. Werbeschau pro Dailenáry a Černopesíkaté v Unterensingen (Württenberg und Hohenzolern)

IX. Werbeschau pro Dailenáry a Černopesíkaté

v Unterensingen  ( Württenberg und Hohenzolern )

 

 

Celkem bylo přihlášeno 142 Dl a 35 Schwgr. Dl posuzovali 3 posuzovatelé B. Schmid, H.D. Schmid, G. Wimmer systém A-B-C a S. Wehrle Schwgr.

Ocenění bylo na naše poměry opět velmi vysoké. Jednotlivé kluby soutěžily mezi sebou a to vždy součtem 15-ti nejlépe oceněných zvířat.

 

  1. Bavorsko          1455.0 b.  průměr  97,0 b.
  2. Sasko                1451,5 b.  průměr  96,8 b.
  3. Wütrenbersko   1448,5 b.  průměr  96,6 b.
  4. Hessensko         1442,5 b.  průměr  96,2 b.

 

Nejlepší 1,0                      Schlagenhaufer Manfred      97,5 b.

Nejlepší 0,1                      Straus Markus                       97,5 b.

Nejlepší kolekce               Schlagenhaufer Manfred    388,5 b.

 

Vystavená zvířata se vyznačovala vcelku vyrovnanou a dostatečně intenzivní krycí barvou  (téměř nebyli vidět králíci hnědě zbarvení, které jsem tak dříve kritizoval) s vesměs kvalitní srstí (někdy až velmi krátkou). Avšak znatelně nevyrovnaná v typu od typických jedinců až po králíky s nevýraznou hlavou, měkkýma ušima a užším tělem. To však zjevně nikoho moc netrápí. Uši byly u každého jedince a zapisovány do oc. lístků.

Překvapením pro mne byl letos občasný výskyt jedinců s více či méně vyst. kyč. kostmi.  Králíci, které jsme předvedli na této výstavě, vykazovali naopak velmi dobrý typ a krycí barvu, avšak tradičně delší srst s méně hustou podsadou, ( za co byli patřičně trestáni) Navíc němečtí posuzovatelé tvrdošíjně ignorují výskyt modré podsady na celém břiše (absolutně bez ztráty bodu). Navíc se členové jednotlivých zemských klubů netají snahou ovlivnit znění evropského vzorníku modrou podsadu na břiše nepovažovat ani za vadu přípustnou. Na moji námitku, že zemí původu Dl je Holandsko a jejich platné znění standardu včetně dosud platného evropského standardu. považuje toto pouze za vadu přípustnou ( se srážkou přípustnou) reagovali často velmi podrážděně. Jsou si vědomi toho že Německo je největší a nejsilnější zemí v rámci EU a jejich snaha o prosazení svých zájmů bude jistě evoluční. Taky se netají tím že mají podporu rakouského svazu. Na moje námitky, že opačné stanovisko zaujímá Holandsko, Švýcarsko, Česko a další reagovali opět podrážděně. Přesto naši králíci nezklamali a byli v klecích „vidět“ svým výrazným typem, dokonce někteří němečtí chovatelé projevovali zájem získat naše typická zvířata ( především 0,1 ) do chovu. Avšak již z shora uvedených příčin nedosáhla tak vysokého hodnocení jako konkurenční německá zvířata.  ( Fasora 381,5 b.  Kučera 380,5 b.

   Závěrem chci vyjádřit jednoznačnou spokojenost s účastí na tomto podujetí v rámci evropského dění plemene Dailenár. Přes jisté rozdílné pohledy si nemůžeme dovolit stát stranou a do budoucna se budeme snažit vystupovat ještě aktivněji a pevně věřím, že s ještě větší konkurenceschopností.                                  

 

Petr Fasora

 

Za skvelú fotodokumentáciu z tejto, ale aj z mnohých ďalších akcií, ďakujem priateľovi Adamovi Hellingerovi.

 

Fotogalerie: Špeciálka Nemecko 2016 - IX. Werbeschau pro Dailenáry a Černopesíkaté v Unterensingen (Württenberg und Hohenzolern)

/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-10-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-11-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-1-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-2-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-3-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-4-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-5-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-6-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-7-jpeg1/
/album/fotogalerie-specialka-nemecko-2016-ix-werbeschau-pro-dailenary-a-cernopesikate-v-unterensingen-wurttenberg-und-hohenzolern/dl-8-jpeg1/