27. Bundes-Rammlerschau a 29. Landesverbandsschau Sachsen-Anhalt

V dňoch 2.-3.2. 2019 sa konala 27. Bundes-Rammlerschau a 29. Landesverbandsschau Sachsen-Anhalt.

 

            Spolu s ďalšími členmi klubu Čm a Dl sme sa zúčastnili aj tejto výstavy. Očakávania pred výstavou boli rozpačité,lebovzhľadom na dosť neskorý termín, sme nevedeli odhadnúť či nemeckí chovatelia budú držať doma kvalitné zvieratá tak dlho. Aj keď ide o veľmi prestížnu výstavu, ktorá sa koná každé dva roky. Strieda sa s národnou výstavou králikov, kde sú vo vysokom počte zastúpené obe pohlavia. Na tejto výstave sme mohli vidieť len samcov. 

            Od úvodného otvorenia brán výstavy bolo jasné, že ani táto výstava po organizačnej stránke ničím neprekvapí. Živelná tlačenica pri vstupnej bráne niekedy pripomína skôr zvieratá hnané na porážku, ale už sme si asi zvykli. 

            Po úspešnom vstupe, zakúpení vstupeniek a katalógov, sme sa pustili rovno k činčilám a dailenárom. Za posledné roky sa nám podarilo priviezť veľa kvalitných zvierat a hlavne zvierat s cudzou krvou. Preto sme neboli pod tlakom s nutného nákupu a mohli sme si  v kľude pozrieť vystavené zvieratá. Zhodli sme sa v tom, že pokiaľ nás upúta vystavený jedinec, tak pristúpime aj k nákupu, no neupútal. Nechcem úplne dehonestovať vystavené králiky, ale slušné a relatívne kvalitné jedince, boli buď nepredajné alebo od chovateľov, ktorých dlhodobo sledujeme a ich zvieratá alebo minimálne krv už doma máme. Ostatné králiky boli v podpriemernej kvalite, čo platilo hlavne pre vystavených dailenárov. Tu vystavil kvalitné zvieratá asi len Reiner Perl, ktorý aj právom získal titul „Bundessieger“ na samca ohodnoteného 97,5b. Prezentované Dl zaostávali za našimi predstavami asi vo všetkých pozíciach. Čm však tiež neprekročili svoj tieň a ukazuje sa, že nájsť super kvalitu je čoraz viac náročnejšia úloha. Pri celkovom počte (109ks) vystavených Čm si dovolím tvrdiť, že len zlomok spĺňal ako-tak parametre kvality. Medzi činčilami podľa posudzovateľov získal titul „Bundessieger“ známy a dlhoročný chovateľ Thomas Rickermann. Jeho víťazný samec získal 97,5b. Obom chovateľom gratulujeme.

            Celkovo by som hodnotil výstavu ako priemernú a ničím výnimočnú. Celkový počet všetkých vystavených králikov bol 11 121. Je to počet, ktorý zahŕňa všetky expozície konané spolu s Bundes-Rammlerschau. Vysoký bol aj počet predajných králikov. Žiaľ, pokiaľ by som hodnotil Dl a Čm, išlo skôr o bazárový výpredaj. 

            Týmto výletom sme definitívne uzavreli sezónu 2018. Bola to náročná sezóna, či už z pohľadu klimatických extrémov, ale aj z hľadiska počtuvýstav. V priebehu niekoľkých mesiacov som sa zúčastnil viacerých výstav, či už ako vystavovateľ alebo len návštevník. Pozorne sledujem vývoj v našich klubových plemenách a každá výstava je vždy prínosom, či už je kvalita vysoká alebo nízka. Treba vykročiť zo svojej komfortnej zóny a spoznávať trendy a vývoj aj za „plotom svojho dvora..“.

 

Podrobnejšie informácie o počte vystavených králikov a plemien nájdete na oficiálnej stránke výstavy.

 

https://kaninchen-lsa.de/27-brs-2019/meldezahlen/

 

Fotografie pozri TU.