Expozícia Prietrž 2017

Vyhodnotenie expozície klubu Čm a Dl Prietrž 2017
 
Bodové ohodnotenie, vítazna cena a čestné ceny expozície klubu Prietrž 2017 nájdete TU.
 

    V dňoch 23. -24.9. úspešne prebehla v poradí už 5. Expozícia klubu chovateľov Čm a Dl pri Miestnej výstave králikov, holubov a hydiny, ktorú organizuje ZO SZCH Prietrž.

    Na tohtoročnej expozícii bolo vystavených  48 králikov oboch plemien z toho 28 Čm a 20 Dl. Celkovo vystavovalo 12 chovateľov, 11 členov klubu Čm a Dl a jeden neklubový vystavovateľ zo Senice. Musím konštatovať, že expozícia bola obsadená v hojnom počte.

    Tak ako každý rok, aj tento bolo vybrané najkvalitnejšie zviera expozície klubu, ktoré bolo odmenené pohárom pre víťaza expozície klubu. Ďalší najlepšie bodovo ohodnotení králici boli odmenení čestnými cenami:

 

Víťaz expozície klubu Čm a Dl

kl.

Fasora Petr

Čestná cena králik

kl.

Mgr. Kordiak Tomáš

Čestná cena králik

kl.

Najlepšia 0.1  Čm Matyáš Josef

Čestná cena králik

kl.

Najlepší  1.0 Čm Matyáš Josef

Čestná cena králik

kl.

Přibyl Jaroslav 

Čestná cena králik

kl.

Fasora Petr

 

    Vystavené činčily pôsobili vyrovnaným dojmom. Ako prednosť by som vyzdvihol zlepšenie typu pri samcoch a rovnako aj pri samiciach. Hmotnosť vystavených Čm bola od 2,6kg do 2,9kg, čo vzhľadom na obdobie považujem za veľmi dobré. Väčšina zvierat bola na hmotnosti 2,7kg-2,8kg. Ťažšie bolo hodnotiť kryciu farbu, nakoľko v septembri(záři) je väčšina králikov ešte neucelených a zrelosť a kvalita srsti ešte potrebuje čas. Určite treba popracovať aj na medzifarbe.  Bolo vidieť rôzne mutácie, od úzkych až po široké, rovnako slabo ohraničené, ale aj zašednuté. Pri pár jedincoch však bola aj táto pozícia  kvalitná v rozpätí 9b – 10b.

    Dailenári, tak ako to väčšinou býva, na prvý pohľad pôsobili práve v srsti a krycej farbe ucelenejšie ako Čm. Práve toto plemeno ešte čaká tvrdá práca pri odchove typových zvierat. Pri tejto pozícii  je medzi týmito dvoma plemenami asi najväčší rozdiel. Každý rok je však vidieť záujem o toto plemeno a práve pribúdajúcimi chovmi Dl napredujú v kvalite odchovov.

    Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým chovateľom, ktorí obohatili našu Miestnu výstavu a expozíciu klubu Čm a Dl svojími králikmi. Rovnako sa chcem poďakovať aj posudzovateľom pánovi Fasorovi a pánovi Přikrylovi. Verím, že rozbehnutá spolupráca bude pokračovať aj v budúcej výstavnej sezóne a opäť budeme mať možnosť vidieť množstvo kvalitných králikov z oboch plemien.

 

 

Tomáš Kordiak

 
 
 
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 10.9. !!!
 
 
 
Expozícia Prietrž 2017

Expozícia Klubu chovateľov králikov Čm a Dl, sa už tradične uskutoční pri príležitosti usporiadania Miestnej výstavy králikov, holubov a hydiny, organizovanej ZO Prietrž (SK). Aj tento rok budú mať možnosť návštevníci výstavy a široká chovateľská verejnosť vidieť vystavené králiky členov klubu Čm a Dl. Ide v poradí už o 6. ročník tejto skvelej spolupráce s ZO Prietrž. Tak, ako v predchádzajúcich rokoch vystavené králiky budú posudzovať naši členovia a skúsení posudzovatelia Petr Fasora a Jaroslav Přibyl.

 

Členovia klubu môžu prihlasovať svoje králiky pánovi Vlasákovi mailom: vlasakjan223@seznam.cz . Informácie o zvoze králikov doplníme následne.

Pripomínam členom klubu, že účasť na expozícii v Prietrži alebo v Bohdalove, je jednou z podmienok pri súťaži o „Majstra klubu“.

Vystavené zvieratá nemusia byť súrodenci, ani kolekcia 2+2. Je možné prihlásiť jednotlivcov alebo CHS. Víťazom expozície sa stane najlepší králik (1.0 alebo 0.1), ktorému bude udelený pohár.

Králiky budú vystavené bez poplatku, uhrádza sa len katalóg v sume 1€.

 

V prípade ďalších otázok ma prosím kontaktujte: tomas.kordiak@gmail.com

 

 

Fotogalerie: Expozícia Prietrž 2017

/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1761-jpeg/
/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1775-jpeg/
/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1776-jpeg/
/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1760-jpeg/
/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1767-jpeg/
/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1768-jpeg/
/album/fotogalerie-expozicia-prietrz-2017/img-1772-jpeg/