Expozícia Prietrž 2018

Expozícia klubu chovateľov Čm a Dl sa bude konať pri Miestnej výstave králikov, holubov a hydini organizovanej ZO SZCH Prietrž.
Termín: 8.-9.9.2018
 
Bližšie informácia a výsledky výstavy priložíme neskôr.
 
Výstavné podmienky TU.
Prihláška TU.