Klubová expozice Klubu

Hodnotící článek od př. T. Kordiaka o klubové expozici KCHK Čm a Dl při výstavě ve slovenské Prietrži:

 

V dňoch 15. -16. septembra 2012 sa uskutočnila v obci Prietrž miestna výstava zvierat. Ide už o 7. ročník MIESTNEJ VÝSTAVY, ktorú organizuje ZO SZCH Prietrž. V predchádzajúcich ročníkoch sme nadviazali spoluprácu aj s chovateľmi zo ZO ČSCH Rohatec.
Táto spolupráca sa ukázala ako veľmi úspešná. Preto sme oslovili aj Klub chovalelú Čm a Dl a ponúkli sme priestor
na prezentáciu ich králikov. Na našu ponuku reagoval výbor klubu kladne.

 

Klubovej expozícii sa zúčastnilo 33 králikov z toho 22 Čm a 11 Dl. Za podporu ďakujeme priateľom pánovi V. Škromachovi, J. Vlasákovi, J. Matyášovi, J. Dohnálkovi, P. Fasorovi a F. Kučerovi. Všetci menovaní chovatelia obohatili našu výstavu kvalitnými zvieratami.
 

Pre vystavené zvieratá z expozície bol venovaný a následne aj udelený titul "Víťaz klubu Čm & Dl"
Víťazný pohár si odniesol za svoju Čm pán Václav Škromach.  Všetky zvieratá  boli rovnako zaradené aj do celkového hodnotenia a chovatelia si mali možnosť  odniesť ešte poháre za kategóriu "Víťaz memoriálu Jána Bašnára" - získal chovateľ pán František Březovský z Rohatca za Vss, ďalej "Putovný pohár starostky obce Prietrž" - získal chovateľ pán Tomáš Kordiak za Čm (klubová expozícia). Rozdali sme ešte 5 čestných cien z čoho dva putovali tiež pre králikov z kl.expozície. Konkrétne pánovi Josefovi Matyášovi za Čm a pánovi Františkovi Kučerovi za Dl. Všetkým chovateľom blahoželáme. Nezabudli sme ani na chovateľov, pre ktorých bolo pripravené príjemné posedenie a samozrejme občerstvenie. Porozprávali sme sa o svojich chovoch a vymenili cenné skúsenosti.


Verím, že budúci rok nadviažeme na úspešný začiatok spolupráce s chovateľmi z klubu Čm a Dl.
Budeme sa snažiť o udržanie vysokej úrovni našej výstavy a s týmto prísľubom chceme ešte raz poďakovať všetkým vystavovateľom a priateľom, ktorí podporili našu výstavu. 

Členovia výboru ZO Prietrž

Fotogalerie: Klubová expozice Klubu - Prietrž (SK)

/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-klubova-expozicia-jpg/
/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-cm-jpg/
/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-putovny-pohar-cm-jpg/
/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-vitaz-cm-jpg/
/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-cestna-cena-dl-jpg/
/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-cestna-cena-kucera-jpg/
/album/fotogalerie-klubova-expozice-klubu-prietrz-sk-/m-vitaz-expozicie-cm-dl-jpg/