Expozice Prietrž 2015

V dňoch 12. - 13.9. 2015 sa uskutočnila v poradí 10. Miestna výstava zvierat v Prietrži.
Aj tento rok, tak ako sa už stáva tradíciou sa chovatelia a členovia klubu chovateľov Čm a Dl mohli prezentovať na EXPOZICII KLUBU.
Prihlásených bolo 29 Čm a 17 Dl. Celkovo bolo prihlásených 144 králikov.
Expozícia bola hodnotená kladne ako po počte zvierat, tak aj po stránke kvality.
Podrobnejšiu správu od posudzovateľov pána Přibyla a pána Fasoru doplníme.
Ďakujeme všetkým chovateľom, ktorí prihlásili zvieratá a obohatili Expozíciu klubu.
Prikladám výsledky a ohodnotenie zvierat.
 
Víťaz expozície - 1.0 Čm 95,0b (Tomáš Kordiak)
Čestná cena - 0.1 Dl 95,0b (Petr Fasora)