CV 2015

Výsledky CV 2015
 

Na celoštátnej výstave drobných zvierat v Lysé nad Labem 2015, bolo vystavených 41 činčil malých a 10 dailenárov.

Myslím, že počet Čm je v celku dobrý, čo sa však o Dl povedať nedá. 

S Čm sa prezentovali piati chovatelia z klubu:

Zdráhal Milan, kolekcia 374,0 bodov

Vlasák Jan, kolekcia 375,5 bodov

Kouřil Jaroslav, 93,5 , nekl. , 94,0 , 94,0

Kordiak Tomáš, kolekcie 376,5 , 374,0 , 374,5 bodov

Přibyl Jaroslav, kolekcia 377,0 bodov za ktorú získal titul Majster aj Šampión ČR

Okrem našich chovateľov svoje Čm vystavili aj chovatelia páni Chlustina J., Jiránek V., Zeman M. a Kalvoda M.

 

S Dl sa však prezentoval len jeden náš klubový chovateľ, čo je žalostne málo !!!

Fasora Petr, kolekcie 381,0 a 381,0

Svoje Dl vystavil ešte jeden neklubový chovateľ pán Topinka J.

 

Práve tu by som chcel apelovať aj na ostatných klubových chovateľov, ktorí stále ešte váhajú s vystavením svojích zvierat, či už na CV mláďat alebo na CV.

Je to jedinečná možnosť ako prezentovať naše plemená a smerovanie klubu chovateľov Čm a Dl. Prezentáciou kvalitných zvierat môžme prilákať aj ďalších záujemcov o členstvo v našom klube.

 

 
 
ZVOZ:
v prípade záujmu o zvoz králikov na CV 2015, kontaktujte př.Petra Fasoru(602 581 867).
Zvoz bude organizovaný pre členov klubu chovateľov Čm a Dl.
Miesto: Hovorany, dňa 18.11.
 
 
 
Celostátni výstava drobného zvířectva sa uskutoční v dňoch 20. - 22.11.2015 na výstavisku v Lysé nad Labem.
Informácie o možnosti klubového zvozu doplníme...
Členovia klubu, ktorí prihlásili svoje zvieratá na CV Lysá a nemajú možnosť odvozu, nech kontaktujú př. Jara Přibyla alebo Petra Fasoru.
Zvoz zvierat do Lysé, bude organizovaný z Hovoran.