Miestna výstava ZO Rohatec 2015

    V dňoch 26.9. - 27.9.2015 sa uskutočnila Miestana výstava v Rohatci. Na tejto výstave vystavilo viacero vystavovateľov z klubu Čm a Dl. Celkovo bolo vystavených 15 Čm a 8 Dl, z toho činčilu malú vystavili: T.Kordiak(95, 95, 93, 94, čestná cena), V.Škromach(92, 92, 94, 94, 93), J.Vlasák(96, 95, 95, 95 čestná cena, 94, 93), Dailenara vystavili: F.Stávek(93, 94), F.Kučera(94, 91, 94, 94), M.Petríková(92, 93).