Sallander

 

Vznik, historie a rozšíření plemene

Toto nizozemské plemeno vyšlechtil posuzovatel králíků D. J. Kuiper z města Olst v provincii Salland. V průběhu šlechtění použil zejména durynské a činčilové králíky. Sallander byl uznán v roce 1975. Po genetické stránce jde v o „vyběleného“ durynského králíka s mimořádně přiléhavou a elastickou srstí. Po poměrně dlouhou dobu byl Sall ve střední Evropě neznámým plemenem. K výraznému nárůstu popularity značně přispěla Evropská výstava zvířat konaná v listopadu 2015 ve francouzských Métách. V průběhu následujících 2 až 3 let plemeno proniklo do dalších zemí, kde se jeho chov setkal s velkým zájmem. V ČR se jeho chov teprve začíná rozšiřovat. 

 

Pozice

Body

1. Hmotnost

10

2. Tvar

20

3. Typ

20

4. Srst

15

5. Barva krycí srsti, stínování, barva očí a drápů

20

6. Barva podsady a mezibarva

10

7. Péče, zdraví, kondice

5

Celkem

100

 

 

Pozice 1. – Hmotnost 

 

Hmotnost mláďat

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,5

1,0

1,4

1,9

2,3

2,6

2,9

3,25

 

Hmotnost dospělých králíků 

2,75 - 2,99kg

3,00 – 3,24kg

3,25 – 4,00kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

 

 

Pozice 2. – Tvar 

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3. – Typ 

Tělo je zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je široká v čele i nose. Hlava králic má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 11,0 – 13,0 cm. 

 

Pozice 4. – Srst 

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 3 cm. Charakteristickým znakem plemene je velmi dobře přiléhavá srst s pružnými a lesklými pesíky. 

 

Pozice 5. – Barva krycí srsti, očí a drápů, kamzičí znaky 

Barva krycí srsti je perleťově bílá, lesklá. Na této barvě se rozprostírají světle šedočerné pesíky, které tvoří velmi jemný závoj. Krycí barva je především zřetelná na čele a hřbetě. Nedílnou součástí zbarvení jsou tmavě sazovité, neostře ohraničené tzv. kamzičí znaky – nosní maska maximálně do výše očí, oční kroužky, uši, skráňové skvrny, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin a spodina pírka. Kamzičí pruhy zasahují vysoko ke slabinám  a pokrývají také spodní polovinu stehna. Svrchní strana pírka je světlejší. Oči jsou tmavě hnědé. Barva drápů je tmavě rohovitá. 

 

Pozice 6. – Barva podsady 

Podsada je bílá. 

 

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice 

Viz Všeobecná část. 

 

Přípustné vady

 

Pozice 1. 

Viz stupnice hmotnosti. 

 

Pozice 2.

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3. 

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší. 

 

Pozice 4. 

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti. 

 

Pozice 5. 

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, světlejší a bledší odstín krycí barvy bez závoje, celkově tmavší krycí barva s převládajícími sazovitými pesíky, méně výrazné a prokvetlé kamzičí znaky (zejména na bocích), mírně nahnědlé kamzičí znaky, celkově tmavší hlava bez světlého čela, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírný melír, mírná rez, nažloutlý odstín krycí barvy, světlejší konec pírka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů. 

 

Pozice 6.

Mírně našedlá podsada.

 

Pozice 7.

Viz Všeobecná část. 

 

 

 

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.

Hmotnost nižší než 2,75 kg anebo vyšší než 4,00 kg (výluka). 

 

Pozice 2. 

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3. 

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 10,0 cm, uši delší než 14,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (vždy výluka). 

 

Pozice 4. 

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, hrubá srst, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (vždy výluka). 

 

Pozice 5. 

Silné promíšení základní barvy černými chlupy, černá skupina chlupů v základní barvě, bílý konec pírka, bílá spodina pírka, chybějící kamzičí znak, silně převažující intenzivní sazovitě černá barva na celém těle, téměř černá až černá hlava, velmi velká maska zasahující až na oči, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, silný melír, barva připomínající siamské zbarvení, jiná barva kamzičích znaků, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka). Silná rez (neklasifikován). 

 

Pozice 6. 

Šedá či jinak zbarvená podsada (vždy výluka). 

 

Pozice 7. 

Viz Všeobecná část

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů