Činčila malá

Vznik, historie a rozšíření plemene 

Činčila malá patří k plemenům francouzského původu, vyšlechtil ji M. J. Dybowski, který chtěl vytvořit nové kožešinové plemeno imitující barvu kožešiny hlodavce činčily pravé, poprvé ji vystavoval v roce 1913 na výstavě v Saint-Maur. K nám se dostala v roce 1922 prostřednictvím chovatele Františka Majera a již o rok později byla vystavena. Plemeno samotné znamenalo „revoluci“ v kožešnictví a stalo se značně populárním – až do doby, než vznikla rexovitá plemena. V současné době jde o běžně rozšířené a oblíbené malé plemeno v ČR

 

Bodovací stupnice

 

Pozice

Body

1. Hmotnost

10

2. Tvar

20

3. Typ

20

4. Srst

15

5. Barva krycí srsti, stínování, barva očí a drápů

20

6. Barva podsady a mezibarva

10

7. Péče, zdraví, kondice

5

Celkem

100

 

Pozice 1. – Hmotnost 

 

Hmotnost mláďat

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,4

0,9

1,3

1,8

2,2

2,5

 

Hmotnost dospělých králíků 

2,00 - 2,24 kg

2,25 – 2,49 kg

2,50 – 3,25 kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

 

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3. – Typ 

Tělo je zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je široká v čele i nose. Hlava králic má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 9,0 – 10,5 cm. 

 

Pozice 4. – Srst 

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 2,5 – 3 cm.

 

Pozice 5. – Barva krycí srsti, stínování, barva očí a drápů 

Barva krycí srsti je lesklá, popelavě šedá s namodralým nádechem. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Konečky pesíků jsou černé, přičemž zejména na hřbetě jsou vločkovitě sdruženy a vytváří tzv. stínování 

(= housenkování), které sahá co nejníže na boky. Pod krycí srstí je asi 2 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Veškeré divoké znaky (olemování nozder a skrání, mezisaničí, oční kroužky, břicho, spodina pírka a vnitřní plochy končetin) jsou bílé až lehce šedobílé. Uši jsou černě lemované, zátylkový klín je malý, šedobílý. Pírko je na povrchu černé s pravidelně promíšenými šedobílými chlupy. Oči jsou tmavě hnědé. Barva drápů je tmavě rohovitá. 

 

Pozice 6. – Barva podsady a mezibarva 

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu. Na povrchu těla zaujímá po rozfouknutí asi 2/3 délky srsti, má intenzivní barvu a je ostře ohraničena vůči mezibarvě. Nad podsadou na povrchu těla se nachází bílá mezibarva o přibližné šířce 4 – 6 mm. Je ostře ohraničena vůči černému proužku pod krycí barvou. 

 

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice 

Viz Všeobecná část. 

 

Přípustné vady

 

Pozice 1. 

Viz stupnice hmotnosti. 

 

Pozice 2. 

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší. 

 

Pozice 4. 

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti. 

 

Pozice 5

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, ojedinělé bílé chlupy, nestejnoměrná barva krycí srsti, nestejnoměrné nebo méně výrazné stínování, výraznější (slité) stínování, světlejší boky, světlejší prsa, světlejší hrudní končetiny, světlejší pásky na hrudních končetinách, větší zátylkový klín, slabší černé lemování uší, nahnědlý nádech barvy krycí srsti, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírná rez, méně výrazné světlé pesíky na povrchu pírka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů. 

 

Pozice 6. 

Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, méně ostré ohraničení mezibarvy, užší anebo širší mezibarva, méně výrazná (šedá) mezibarva. 

 

Pozice 7. 

Viz Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1. 

Hmotnost nižší než 2,00 kg anebo vyšší než 3,25 kg (výluka). 

 

Pozice 2. 

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 8,0 cm, uši delší než 12,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (vždy výluka). 

 

Pozice 4. 

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (vždy výluka). 

 

Pozice 5. 

Silné promíšení bílými chlupy, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, bílá skupina chlupů, zcela chybějící stínování připomínající světlou stříbřitost, zcela chybějící stínování bez tvorby vloček (výrazně slité stínování), zcela tmavá krycí barva, zcela nažloutlá či nahnědlá barva krycí srsti, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, zcela černá svrchní strana pírka, zcela chybějící divoký znak vč. souvislého lemování uší, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka). Silná rez (neklasifikován). 

 

Pozice 6. 

Šedobílá podsada na povrchu těla, bílá podsada na břiše, podsada silně promíšená bílými chlupy, chybějící mezibarva, výrazně úzká mezibarva, výrazně široká mezibarva, nahnědlá mezibarva (vždy výluka). 

 

Pozice 7. 

Viz Všeobecná část

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů