Dailenár

Vznik, historie a rozšíření plemene 

Dailenár představuje malé nizozemské plemeno se svítivě červenohnědou barvou srsti, které vyšlechtil chovatel G. W. A. Ridderhof z města Deil, na vzniku se zřejmě podíleli BO, Čm, Nč a Tč. Uznáno bylo v roce 1940, avšak cestu k chovatelům v západní a střední Evropě si hledalo jen pomalu. U nás se chová již od konce 80. let, nicméně po delší čas představovalo vyloženě vzácné plemeno. Naproti tomu v posledních letech se mu, především díky iniciativě a šlechtitelské práci speciálního klubu, velmi daří a zvedají se početní stavy i kvalita u nás chovaných dailenárů. 

 

Bodovací stupnice

 

Pozice

Body

1. Hmotnost

10

2. Tvar

20

3. Typ

20

4. Srst

15

5. Barva krycí srsti, stínování, barva očí a drápů

20

6. Barva podsady a mezibarva

10

7. Péče, zdraví, kondice

5

Celkem

100

 

Pozice 1. – Hmotnost 

 

Hmotnost mláďat

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,4

0,8

1,4

1,8

2,3

2,75

 

Hmotnost dospělých králíků 

2,25 - 2,49 kg

2,50 – 2,74 kg

2,75 – 3,25 kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

 

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3. – Typ 

Tělo je zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je široká v čele i nose. Hlava králic má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 9,0 – 10,5 cm.

 

Pozice 4. – Srst 

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 2,5 – 3 cm. 

 

Pozice 5. – Barva krycí srsti, stínování, barva očí a drápů 

Barva krycí srsti je svítivě červenohnědá s vysokým projevem tzv. ohnivosti. Barva krycí srsti je tvořena červenohnědými a černými konečky pesíků, které jsou zastoupeny přibližně stejným dílem. Barva krycí srsti se stejnoměrně rozprostírá po celém těle včetně hlavy, uší a končetin, přičemž sahá v ucelené podobě co nejníže na boky. Barva krycí srsti je nedílně doplněna o tzv. stínování (= housenkování), což jsou sdružené, mírně přečnívající černé konečky pesíků. Stínování je nejvíce zřetelné na hřbetu a zádi králíka s tím, že sahá co nejníže na boky. Povrch pírka je černý, pravidelně promíšený červenohnědými chlupy. Tzv. divoké znaky (břicho, vnitřní plochy končetin, mezisaničí, olemování nozder a skrání, oční kroužky a spodina pírka) jsou tříslové. Malý zátylkový klín a skvrny u pohlaví mají červenohnědou barvu. Uši jsou černě lemovány. Oči jsou tmavě hnědé. Drápy jsou tmavě rohovité až černé. 

 

Pozice 6. – Barva podsady a mezibarva 

Podsada na povrchu těla má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu. Podsada zaujímá po rozfouknutí asi 2/3 délky srsti, má intenzivní barvu a je ostře ohraničena vůči mezibarvě. Mezibarva je ohnivě červenohnědá, o co nejvyšší oranžové intenzitě a přibližné šířce 4-6 mm. Na břiše je předností podsada světle tříslová; modrá podsada není vadou. 

 

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice 

Viz Všeobecná část. 

 

Přípustné vady

 

Pozice 1. 

Viz stupnice hmotnosti. 

 

Pozice 2.

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší. 

 

Pozice 4. 

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti. 

 

Pozice 5. 

Mírné odchylky od červenohnědé barvy krycí srsti, slabší intenzita ohnivosti, méně výrazné nebo příliš tmavé (slité) stínování, světlejší boky, světlejší (žlutooranžové) pásky na hrudních končetinách, světlejší hrudní končetiny, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, větší zátylkový klín, ojedinělé bílé chlupy, méně výrazné černé lemování uší, bílá spodina pírka, světlá až téměř bílá barva krycí srsti na břiše, méně výrazné světlé pesíky na povrchu pírka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů. 

 

Pozice 6. 

Světlejší podsada na povrchu těla a na prsou, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, slonovinová barva podsady na břiše s výjimkou tmavých skvrn u pohlaví, užší anebo širší mezibarva, méně výrazná a neostře ohraničená mezibarva.  

 

 

Pozice 7. 

Viz Všeobecná část. 

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1. 

Hmotnost nižší než 2,25 kg anebo vyšší než 3,25 kg (výluka). 

 

Pozice 2. 

Viz Všeobecná část. 

 

Pozice 3. 

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 8,0 cm, uši delší než 12,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (vždy výluka). 

 

Pozice 4. 

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (vždy výluka). 

 

Pozice 5. 

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, zcela nevýrazná barva krycí srsti neodpovídající červenohnědé barvě, zcela chybějící stínování, zcela slité stínování, bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži, zcela černý povrch pírka, zcela chybějící černé olemování uší, bílá barva krycí srsti na břiše potlačující i tmavé skvrny u pohlaví, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka). 

 

Pozice 6. 

Velmi světlá až bílá podsada na povrchu těla, podsada a mezibarva silně promíšená bílými chlupy, výrazně bílá podsada v celém rozsahu spodiny těla, výrazně světlá mezibarva, výrazně úzká až chybějící mezibarva, výrazně široká mezibarva (vždy výluka). 

 

Pozice 7. 

Viz Všeobecná část

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů