Historie Klubu

Klub chovatelů králíků činčil malých a dailenárů prošel v průběhu téměř čtyřiceti let existence výraznými změnami, které se odrazily jak v počtu členů klubu, propagaci plemen i samotném názvu klubu. Detailní informace  můžete nalézt v oskenované brožuře vydané v roce 1993 k 20. výročí vzniku klubu, která je ke stažení umístěna ZDE. Nyní jen tedy v krátkosti k základním informacím.

 

Náš klub byl založen dne 23. 6. 1973, kdy se v České Třebové konala ustavující schůze. V současnosti o této ustavující schůzi mohou přímo referovat již pouze př. Václav Škromach a Václav Chmelík. Původní název klubu zněl "Klub chovatelů králíků činčily malé v Brně". Zde na této ustavující schůzi byly odsouhlaseny taktéž zásady činnosti klubu a zvolen výbor klubu a revizní komise ve složení:

 

  • VÝBOR KLUBU:

předseda: Josef Švecar z Volar

jednatel: Ing. Antonín Sekanina z Telnice

místopředseda: Karel Hedbávný z Třebíče

pokladník: Václav Chmelík z Mněteše

registrátor: Jan Dvořák

poradce chovu: Ing. Antonín Sekanina z Telnice

 

  • REVIZNÍ KOMISE KLUBU:

Jaroslav Oplt

Josef Novák z Olšinek

František Příkazký ze Strážnice

 

  • Název klubu a rekordní registrace

Již v následujícím roce měl klub 36 členů a registrace dosáhla rovných 500 činčil malých. Zhruba v polovině sedmdesátých a pak v polovině osmdesátých let minulého století se registrace skokově zvýšila. Maximum králíků bylo zaregistrováno v roce 1990, a to celkem 891ks činčil malých. V roce 1992 klub začlenil do své působnosti i plemeno deilenaar - nověji dailenár (zkratka Dl), u čehož stáli zejména tehdejší majitelé výzkumných chovů na dailenáry (např. př. P. Fasora a další). Proto došlo k úpravě názvu na současný "Klub chovatelů králíků činčil malých a deilenaarů". V roce 2003 došlo ve Vzorníku plemen králíků k přejmenování plemene "deilenaar" na současnou podobu "dailenár".

 

  • Speciální výstavy, plemenná kniha, linie a typizace

Od roku 1974 probíhají speciální výstavy, které klub organizuje. První speciální výstava se konala 6. - 7. 4. 1974 v Písku a bylo vystaveno 48 činčil malých od 22 vystavovatelů. V průběhu skoro čtyřiceti let se vystřídala místo konání speciálek, a sice výše zmíněný Písek, Choceň, Vyškov, Strančice, Brno, Slavkov u Brna a konečně Velké Pavlovice, kde se speciální výstavy konají od roku 2008. V rámci posouzení králíků na speciálních výstavách bylo využíváno spolupráce s Klubem chovatelů králíků činčil velkých, což se jevilo velmi kladně na uceleném pohledu při hodnocení, zejména barvy a stínování. Od roku 1975 probíhají na speciálních výstavách soutěže - memoriály pojmenované po význačných chovatelích činčil malých. Jednalo se o "Memoriál Stanislava Komzáka" (od roku 1975 na nejlepší tříčlennou kolekci Čm), "Memoriál Karla Hedbávného" (od roku 1981 na nejlepšího samce Čm)  a "Soutěž o pohár předsedy klubu" (od roku 1981). Pohár do poslední soutěže věnoval J. Švecar, po jeho úmrtí došlo k přejmenování na "Memoriál Josefa Švecara" - na nejlepší samici Čm).  V roce 1998 došlo k ustanovení poslední soutěže - "Memoriálu Aloise Podrážky" na nejlepší čtyřčlennou kolekci Čm. Postupem času došlo k úpravě podmínek těchto soutěží (viz sekce "Současnost klubu"). Ten vystavovatel, kterému se podařilo získat daný memoriál třikrát za sebou anebo pětkrát vůbec si jej mohl ponechat. Toto se za celou éru existence klubu podařilo jen 5 chovatelům - Josefu Dohnálkovi z Hovoran, Václavu Škromachovi z Rohatce, Josefu Švecarovi, Janu Vlasákovi z Ratíškovic a Rostislavu Vrbovi z Brna.

V roce 1974 byl založena i plemenná kniha. Jako první dva samci do ní byli zapsáni vítězové první speciální výstavy,  a to samec 5 3 50 141 typizovaný ACDEfGh oceněný 95,0b. chovatele K. Hedbávného z Třebíče a druhý samec 3 3 50 57 typizovaný ACDEfFH oceněný 95,0b. chovatele J. Nováka z Olšinek. Oba dva tito samci se však na potomstvu nijak výrazně neprojevili. V roce 1984 byl to plemenné knihy zapsán samec S-23 chovatele V. Škromacha z Rohatce. Jeho potomkům se přidělovalo liniové číslo 1 a postupně bylo vyhodnoceno 850 jeho potomků v několika znacích. Po roce 1990 se plemenné knize nevěnovala taková pozornost, což se odrazilo na kvalitě zvířat. Až v roce 2002 si vzal její vedení na starost př. J. Vlasák z Ratíškovic.

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů