Současnost Klubu

 

V současné době má Klub 25 členů, 6 MCH a 1 čestného člena. V nynější době a blízkém budoucnu bychom se chtěli v zaměřit zejména na:

 

 • Větší popularizaci klubové činnosti na veřejnosti
 • Zkvalitňování a zatraktivnění možnosti členství v našem Klubu
 • Získávání nových členů, kteří by s námi sdíleli podobné myšlenky
 • Zvýraznění informovanosti členů o klubovém dění - klubové zpravodaje, ročenky
 • Osvětovou činnost - informace o plemenech a Klubu v odborném tisku
 • Využívání služeb internetu za účelem moderní propagace činnosti Klubu
 • Systematickou plemenářskou práci, liniovou plemenitbu a typizaci
 • Stabilizování stavů plemene Čm a Dl - v případě Dl se pokusit o větší rozšíření
 • Zvýhodnění pro vystavování zvířat mladými chovateli a zajistit jim výhody členství v Klubu
 • Obesílání výstav, zejména vrcholových, členy Klubu
 • Přátelská setkávání členů na celostátních výstavách
 • apod.