Vedení Klubu

 

Nejvyšším orgánem je Členská schůze klubu. Tato se pravidelně schází jednou ročně při příležitosti konání speciální výstavy.

 

Během roku řídí chod a klubovou činnost Výbor klubu.

 

Předseda:                    Josef MATYÁŠ, Kněždub

Jednatel:                     Jan VLASÁK, Ratíškovice

Pokladník:                   František KUČERA, Kněždub

Poradce pro Čm a Dl:   Petr FASORA, Hovorany

Registrátor:                 Jan VLASÁK, Ratíškovice

Člen výboru:               Tomáš Kordiak, Bratislava (SK)

Člen výboru:               Jaroslav Přibyl, Kyjov

 

Na hospodaření dohlíží Revizní komise klubu. Dne 3. 12. 2016 byla tato komise zvolena ve složení:

 

 

1.) František STÁVEK, Rohatec - předseda

2.) Jaroslava BULÍČKOVÁ - člen

3.) Stanislav SPÁČIL - člen

 

Pozn.: Statutárními zástupci klubu jsou předseda a jednatel. Kontakty na všechny členy výboru i revizní komise jsou uvedeny v sekci "Členové".