CV NITRA 2015

 
 
V dňoch 12.-13.12. 2015 sa uskutočnila XVIII. CELOŠTÁTNA výstava zvierat na výstavisku v Nitre.
 
V príjemnom prostredí priestranných hál sa prezontovali svojimi zvieratami chovatelia z Čiech, Maďarska, Rumunska a hlavne Slovenska.
Bolo vystavených 1971 králikov, 1219 holubov a 1147 kusov hydiny.
Čm: vystavených 10 kolekcií(40kusov) od šiestich chovateľov.
Víťaznú kolekciu vystavil pán Kováčik J. s počtom bodov 380,0.
Ten istý chovateľ získal majstra SR a šampióna SR na 0.1(95,0b). Šampióna na 1.0(95,5b) získal chovateľ pán Král D.
Slušne reprezentoval náš klub jeden chovateľ Čm. Vystavená kolekcia T. Kordiaka, bola hodnotená bodmi 94,0 , 95,5 , 95,0 , 95,0.(379,5b)
Dl: vysatavená jedna kolekcia od pána Kadlečíka S. s bodovým ohodnoteím 95,0 , 93,5 , 94,0 , 95,0.(377,5)