33.Bundes-Kaninchenschau Lipsko 2017

33.Bundeskaninchenschau Lipsko 16.-17.12.2017
 
Čm  bylo vystaveno 66 kolekcí tj. 264 zvířat. 
DM    387,-bodů  Auwarter Joachim
DVM 387,-bodů  Schroter Markus
BS 1-0  97,5b       Hilldebrand R. a M. 
BS  0-1 97,5b       Eckhart Tobias  
 
Expozice Čm na mě zapůsobila jako sice početná, ale bohužel poměrně nesourodá skupina, dosti rozdílná v krycí barvě, ale i v typu. Rozhodně se nedalo říci, že vítězné kolekce ani jednotlivci by byli  nejlepšími činčilami expozice, zejména naším pohledem. Více se nám líbili králíci od W. Logera , L. Baumanna, K. Frille T.Winklera. 
 
Dl 54 kolekcí+2 jednotlivci  t.j.218 ks
DM   388,-b  Strauss Markus
DVD 388,-b  Wehrle  Stefen 
BS 1-0  97,5b Strauss Markus
BS 0-1,,97,5b Schlagenhaufer  Manfred 
 
Dl naopak vykazovali nárůst kvality od poslední BS v Ulmu, hlavně v krycí barvě a ohnivosti, v mezibarvě, ale lze říci, že i v typu. 
Jednoznačně  nejlepší králíci byli Bavorští(M. Strauss, S. Wehrle, R. Perl, M. Schlagenhaufer),ikdyž bohužel vesměs všichni s modrými podsadami na břiše. Zvířat z těchto  chovů jsme si povšimli již na říjnové Bavorské speciální výstavě v Weinzierleinu, kde si tito jmenovaní chovatelé pořadí promíchali. 
 
Závěrem můžu opět konstatovat,že naše návštěva BS v Lipsku nám přinesla spoustu  podnětů a inspirace pro naši další šlechtitelskou práci. Zejména na prahu nové sezóny, jejímž vrcholem se jeví již 10.Werbeschau Dl+Schwgr v Sasku(říjen) a Evropská výstava v Dánsku (listopad). 
 
Fasora Petr