MORAVIA Brno 2019

Klubová výstava 
činčil malých a dailenárů
 
 
    V dňoch 7. - 8.12.2019 sa uskutočnila 9. Jihomoravská výstava králíků, drůbeže a holubů MORAVIA BRNO 2019. Vzhľadom na skutočnosť, že ZO Velké Pavlovice v roku 2018 ukončila spoluprácu s naším klubom, boli sme nútení hľadať náhradné riešenie. Z tohto dôvodu sme sa dohodli na spolupráci s organizátormi MORAVIE.
Bola to veľká zmena pre náš klub, ale po prvom ročníku môžme konštatovať, že zo strany organizátora boli vytvorené nášmu klubu skvelé podmienky a vyhoveli všetkým naším požiadavkám. Preto sa aj touto cestou chceme poďakovať organizačnému výboru MORAVIE.
    Nižšie nájdete kompletné výsledky všetkých vystavených Čm a Dl na MORAVII 2019, ďalej každoročný katalóg Klubovej výstavy s kompletným vyhodnotením súťaže o Mistra klubu a zoznam víťazných a čestných cien a typizáciu Čm a Dl, ktorý získali 95,0b a viac bodov. Z tejto typizácie boli vyňaté králiky, ktoré boli typizované na 1. Klubovej výstave mláďat Čm a Dl v Prietrži.
 
Klubová výstava Čm a Dl
 
Kompletný katalóg, víťazné a čestné ceny TU.
 
Typizácia MORAVIA 2019 TU.
 
 
Čm a Dl MORAVIA 2019