CVMK 2018

Celostátní výstava mladých králíků, mladé drůbeže a výletků holibů

Termín: 7.-9.9.2018, Výstaviště Flora Olomouc

 

Bližšie informácie o výstave prinesieme neskôr.

Členovia výboru klubu budú organizovať zvoz zvierat na CVMK, aj o tejto aktivite Vás budeme včas informovať.