CVMK 2017

CVMK 2017
 
Tak, ako už bolo spomenuté v úvodnej správe na CVMK 2017 bola účasť naších plemien veľmi nízka. Práve preto sa chcem poďakovať chovateľom, ktorí náš klub reprezentovali.
 
Čm: Kordiak Tomáš    4ks
       Matyáš Josef       4ks
       Přibyl Jaroslav     8ks  čestná cena
 
Dl:   Daněk Jindřich    4ks
       Fasora Petr         8ks četsná cena
 
Bodové hodnotenie vystavených králikov nájdete po kliknutí na jednotlivé plemená, Čm a Dl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-9.9. 2017       Celostátní výstava mladých králiků      Lysá nad Labem
 
Výstavné podmienky CVMK 2017 .... TU.
 
Prihláška CVMK 2017 .... TU.

Prehľad plemien a ferebných rázov prihlásených na CVM .... TU.