Zápisnica zo zasadnutia Republikovej rady SZCH

...  Celoštátne výstavy

    RNDr. Július Szabo podal informáciu o rokovaniach zástupcov SZCH a ČSCH ohľadom návrhu usporiadania spoločných výstav celoštátneho významu v nasledujúcich rokoch. Na budúci  bol predbežne predrokovaný termín 5.-6. decembra 2015 s miestom konania v Nitre na Agrokomplexe. V roku 2016 sa predbežne uvažuje o výstavisku v Brne. Výstavy mláďat by obdobne mohli byť organizované raz na Slovensku a raz v Českej republike.

    RNDr. Július Szabo informoval o najbližšom voľnom termíne - 5.-6. decembra 2015 s miestom konania v Nitre na Agrokomplexe.

Jozef Špaňúr navrhuje rokovanie s ČSCH viesť v dvoch smeroch: technicko-ekonomickom /konkrétne rozdelenie zabezpečenia a financovania výstavy/ a odbornom /dohoda o spôsobe hodnotenia – odporúčané posudzovanie a hodnotenie zvierat európskym spôsobom/. /viď uzn. 34/2014/

Štefan Adamec upozornil na rozdielnosť vzorníkov SK, CZ a EU a s tým súvisiace hodnotenie králikov. Z tohto dôvodu budú musieť posudzovatelia venovať čas dôslednej príprave na túto výstavu.