Súťaž o majstra klubu Čm a Dl

25.07.2021 14:59

Situácia ohľadom Covid 19 a jej ďalší vývojom je stále nejasný, rovnako ako rozhodnutia, ktoré nám pripravia "kompetentní".

Preto členovia výboru Klubu Čm a Dl mierne upravujú pravidlá v účasti na výstavách.

V prípade, že nepríde k rušeniu výstav, pravidlá ostávajú platné, tak ako v predchádzajúcich sezónach. Účasť aspoň na jednej národnej výstave a Špeciálnej klubovej výstave mláďat Prietrž a Špeciálnej klubovej výstave MORAVIA Brno. Pokiaľ však príde k rušeniu výstav, bude víťaz určený z výstav, ktoré sa konať budú. 

Aj preto by sme chceli apelovať na členov na čo najväčšiu účasť na výstavách CVM Přerov a Špeciálna výstava mláďat klubu Čm a Dl Prietrž.

 

Prajeme veľa úspechov a pekných chovateľských zážitkov.

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů