ČLENSKÝ PRÍSPEVOK " VÝZVA NA ÚHRADU !!! "

06.01.2021 23:02

Žiadame členov klubu chovateľov Čm a Dl, ktorí nezaplatili členský príspevok na rok 2021, aby tak urobili v čo najkratšom čase, prípadne informovali pokladníka pána Františka Kučeru o dôvode neuhradenia popatku.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

Výbor klubu chovateľov Čm a Dl

 

Pripomíname všetkým členom Klubu chovatelů Čm a Dl, že je nutné uhradiť členský príspevok vo výške 250KČ najneskôr do konca kalendárneho roka 2020.

Vzhľadom na to, že tento rok nebude možné usporiadať Špeciálnu klubovú výstavu ani výročnú členskú schôdzu, žiadame členov o úhradu prevodom na účet: čsch Klub chovatelů králíků, účet-228741438/0300 alebo poštovou poukážkou na adresu pokladníka klubu: Kučera František,69664 Kněždub 273

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu, výbor klubu chovatelů Čm a Dl

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů