Členské príspevky !!!

08.01.2020 09:24

Výzva na úhradu členských príspevkov ! ! !

 

Do konca ledna/januára je potrebné uhradiť členský príspevok buď: 

složenkou na adresu Kučera František, Kněždub č.273,psč 69664, nebo na účet číslo 228741438/0300

, čsch Klub chovatelů králíků.

 

Výška príspevku je 250 CZK.

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Čm a Dl