2. výborová schôdza 2016

Schůze výboru klubu konaná dne 1.5.2016

v Prietrži

 

Přítomni: př.Matyáš, Fasora, Přibyl, Kordiak, Kouřil, Kučera Fr. Vlasák,

Omluven: Stávek. Hosté: Ing. Prekopa, předseda ZO SZCH Prietrž. Iskra

 

Tato schůze se konala jako výjezdní zasedání u př. M. Iskry v Prietrži.

Program: žádost o dotaci, příprava expozice klubu, diskuse.                                                                                                                                      

 

Jako první bod byl návrh př. Kordiaka podat žádost o dotaci pro klub od  p.Valenty (NADACE SYNOT) pro činnost a práci s mládeží. Tato platí pouze  pro Zlínský kraj. My máme čtyři členy s tohoto kraje. Jedná se o částku 50.000 Kč. Termín pro podání žádosti je do 30. 6. 2016.

Další bod byla expozice v Prietrži:  Výstava  ZO  SZCH Prietrž se koná 3.-4 . 9.2016  spolu s naší CVMK v Olomouci, přesto ale obsadíme obě akce. Dopravu  na obě výstavy budeme zajišťovat svozem.  O odvozu a dovozu budou naši členové včas informováni.

Registrace je poněkud vyšší , i když doposud registrovala pouze 1/3 členů. Doporučuji zasílat včas papíry k registraci.

Diskuse: Fasora:  Bude potřeba ujednotit některé pozice na hodnocení na speciálce a znovu , doporučeným dopisem požádat předsedu sboru posuzovatelů  př. Blokeše o delegaci námi navržených  posuzovatelů na  celostátních výstavách (  Fasora , Přibyl, Jahoda a Červinka ).

Vlasák: Krátce seznámil přítomné z konference ÚOK. Nebude podmín-ka termínu CVMK první víkend v září, ale bude pohyblivý ( druhý až třetí víkend ) podle možností výstaviště v Lysé. Lysá hodlá maximálně využít plochu doprovodnými akcemi. Takže je možnost že haly budou přeplněny.

CV bude třetí listopadový víkend. Dále informoval o nové mutaci  moru  králíků, který se vyskytl  v sousední SRN. Tito intenzivně pracují na nové vakcině. Původní vakcína chrání chovy zhruba  ze 40-60  procent.                             

Následovala  beseda o chovech a problémech našich chovů. Na Závěr předseda poděkoval př.  Iskrovi a tuto schůzi ukončil.                                              

                                                                                     Zapsal  Vlasák