1. výborová schôdza 2016

Schůze výboru konané dne 6.2.2016 v Hovoranech

 

Přítomni: Matyáš, Fasora, Kordiak, Kouřil, Přibyl, Vlasák.

Program: Zhodnocení speciálky, odstoupení př. MVDr Šimka, zpravodaj, čestné členství, diskuse, závěr.

Př. Fasora pouze dodal, že  musíme doladit sjednocení na jednotlivých pozicích při posuzování Čm.

Jednatel obdržel žádost o uvolnění z funkce ve výboru a taky ukončení členství v klubu. Výbor mu touto cestou děkuje za založení a vedení webových stránek a za činnost po dobu jeho členství.

Zpravodaj vyjde v měsíci únoru, ihned po dodání příspěvků.  

Protože naše základna stárne, navrhuje výbor čestné členství pro členy starší osmdesáti let. Jedná se o dva chovatele, př. Balcar a Drábek, s tím že nebudou platit klubový členský příspěvek, ale mohou si zaregistrovat mláďata klubově. Dále je třeba upravit na stránkách výměnu ve výboru a KRK.

Přítel Fasora vzpomenul, že navštívili 3 výstavy v Německu. O těchto výstavách jsou samostatné články v tomto zpravodaji.

Po krátkém posezení předseda schůzi v 16,30 ukončil