3. výborová schôdza 2016

Schůze výboru klubu konaná dne 7.8.2016

v Hovoranech

 

Přítomni: př.Matyáš, Fasora, Přibyl, Kordiak, Spáčil, Stávek, Vlasák,

Omluven: Kučera, Kouřil. 

Program. Př.Kouřil,  žádost o dotaci, příprava expozice klubu, doprava na expozici a na CVMK, diskuse, závěr.                                                                                                                                      

   Jako první bod byla omluva př.  Kouřila a jeho žádost o uvolnění z funkce předsedy KRK a navíc ukončení chovu, toto bude projednáno osobně. V případě ukončení chovu navrhujeme čestné členství.

Protože nadace Synot  platí pouze  pro Zlínský kraj, byl po domluvě pověřen jednáním př. Zdráhal

  Další bod byla expozice v Prietrži:  Výstava  ZO  SZCH Prietrž se koná 3.-4.9.2016  spolu s naší CVMK v Olomouci, doprava př.Přibyl, př.Matyáš a ZO Rohatec. Do Olomouce opět př.Přibyl, ZO Rohatec a ZO Hroznová Lhota.

   Registrace je dobrá.  Čm  389 ks. L-10  32 ks. Dl  138 ks.             Diskuse:  Vlasák:  Přihlášky na CVMK je na našich stránkách i v časopise CHOVATEL. Slovenská CVMK se překládá z  Košic do Nitry a koná se týden po naší CVMK. Na doporučený dopis př.Blokeš doposud nezareagoval. Př.Kordiak se pokusí zajistit př.Krále na expozici do Prietrže. Darujeme dva poháry do Olomouce na nejlepší kolekce. Jednatel toto nahlásí do katalogu a  budou dopraveny  na  výstavu př.Fasorou . Speciálka bude projednána v Prietrži. Registrace klubu u Městského soudu v Praze nám někde visí. Jednatel bude kontaktovat př. Vilhelma. Dále nám přišla  faktura za registraci rok 2015. Zaplatí jednatel a bude mu to proplaceno pokladníkem na schůzi v  Prietrži . následovala krátká debata o problematice a po ní předseda tuto schůzi  v 11.50 hod.ukončil.

                                                                                     Zapsal  Vlasák